Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
http://pupsochaczew.pl/strona/informacje-ogolne/152

Informacje ogólne

Powiatowy Urząd Pracy jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób:

Powiatowy Urząd Pracy służy pomocą dla ludzi, którzy są na etapie rozpoczynania własnej kariery zawodowej a także tym, którzy utracili pracę. Pomagamy osobom mające problemy z funkcjonowaniem na obecnym rynku pracy. Podstawowym zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest wspieranie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz istniejących już na rynku przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy

 

Naszym zadaniem jest także wspieranie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz istniejących już na rynku przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy  oferuje także wsparcie poprzez następujące formy aktywizacji: