Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
http://pupsochaczew.pl/strona/ludnosc-ruch-naturalny-i-migracje-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2015-r-/314

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie wydał publikację pt.: "Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2015r." Opracowanie zawiera istotne informacje dotyczące zmian ilosciowych i jakościowych w populacji mieszkańców województwa mazowieckiego w 2015 roku oraz prezentuje inne zagadnienia, takie jak: urodzenia, zgony, migracje ludności, małżństwa, seperacje i rozwody. Znajomość danych statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną ludności umożliwia dokonanie analiz w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Dzięki informacjom o ludności według edukacyjnych i ekonomicznych grup wieku można na przykład określić oddziaływanie czynnika demograficznego na przyszłą sytuację w szkolnictwie, na rynku pracy lub w sferze świadczeń emerytalno-rentowych.

Link do strony z w.w publikacją:

http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ludnosc/ludnosc-ruch-naturalny-i-migracje-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2015-r-,5,13.html