Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
http://pupsochaczew.pl/strona/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego/383

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego w PUP Sochaczew w okresie 20.09.2019 r. - 31.12.2021 r. został sporządzony na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1062).

Raport został przekazany do wojewody mazowieckiego za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 31.03.2021 r.