Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
http://pupsochaczew.pl/wydarzenie/219/informacja-o-naborze-wnioskow-w-ramach-krajowego-funduszu-szkoleniowego

Informacja o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Sochaczew, dnia 24 lutego 2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Termin trwania naboru: 01.03.2017r. – 10.03.2017r.

 

Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) otrzymane środki z KFS mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracodawcy i pracowników zgodnych z ustalonymi priorytetami, tj. na:

  1. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

O przynależności do pierwszego priorytetu decyduje posiadanie określonego w priorytecie, właściwego dla danej branży kodu PKD jako przeważającego prowadzonej działalności.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zawody deficytowe będzie identyfikował w oparciu o:

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się zZasadami finansowania kształcenia ustawicznego  pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie w 2017 r.