Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Informacja o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Sochaczew, dnia 16 czerwca 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Termin trwania naboru: 26.06.2017r. – 30.06.2017r.

 

Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065.) otrzymane środki z KFS mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracodawcy i pracowników zgodnych z ustalonymi priorytetami, tj. na:

 

      a.  wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka 

           magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

      b.  wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach  

           deficytowych;

      c.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w

           szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

O przynależności do pierwszego priorytetu decyduje posiadanie określonego w priorytecie, właściwego dla danej branży kodu PKD jako przeważającego prowadzonej działalności.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zawody deficytowe będzie identyfikował w oparciu o:

  • Barometr zawodów 2017 powiat sochaczewski,
  • Barometr zawodów 2017 województwo mazowieckie.

 

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Zasadami finansowania kształcenia ustawicznego  pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie w 2017 r.

Aktualność dodana przez: Jadwiga Libera (2017-06-16 13:38:53) , zredagowana przez: Jadwiga Libera (2017-06-16 13:59:49)
Data wydarzenia : 2017-06-16
Data publikacji : 2017-06-16

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsochaczew.pl/wydarzenie/226/informacja-o-naborze-wnioskow-w-ramach-krajowego-funduszu-szkoleniowego