Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
http://pupsochaczew.pl/wydarzenie/230/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-indywidualne-szkolenie-zawodowe

Ogłoszenie o naborze wniosków na indywidualne szkolenie zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu RPO WM  w latach 2017 – 2018  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II)  w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  prowadzony jest nabór wniosków
o skierowanie na indywidualne szkolenie zawodowe.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu RPO WM  w latach 2017 – 2018  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II)  w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  prowadzony jest nabór wniosków
o skierowanie na indywidualne szkolenie zawodowe.

 

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej,  dla których został ustalony II profil pomocy.

W pierwszej kolejności zostaną skierowane osoby:
- długotrwale bezrobotne,
- w wieku 50 lat i więcej,
- z niepełnosprawnościami.


Wnioski w sprawie skierowania na szkolenie zawodowe przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków finansowych.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do pokoju 34 w celu pobrania wniosku na szkolenie.