Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-07-10

Informacja o środkach finansowych na organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie informuje, że jest realizatorem  Programu regionalnego „MAZOWSZE 2017- Rezerwa” w ramach, którego dysponuje środkami finansowymi  na organizowanie staży dla osób długotrwale bezrobotnych.

Wnioski od zainteresowanych pracodawców prosimy składać w sekretariacie urzędu

2017-07-10

Ogłoszenie o naborze wniosków na indywidualne szkolenie zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu RPO WM  w latach 2017 – 2018  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II)  w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  prowadzony jest nabór wniosków
o skierowanie na indywidualne szkolenie zawodowe.

2017-07-10

Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że  do wyczerpania środków prowadzony jest nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną.

2017-06-26

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Ważne od: do:
Brak form aktywizacji