Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja przez Internet
Statystyki graficzne

Rejestracja przez Internet

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie udostępnił portal  eURZAD w celu rejestracji lub zgłoszenia do rejestracji przez Internet. Zgłoszenie lub Rejestracja elektroniczna może przebiegać na dwa sposoby w zależności, czy posiadamy podpis  kwalifikowany  lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, czy nie mamy takiego podpisu.

 

1. Zgłoszenie do rejestracji.

Ta forma nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. System wyznacza najbliższy wolny termin zgłoszenia do urzędu. Na podany przez siebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia oraz wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji.  Status  bezrobotnego lub poszukującego zostanie przyznany  w dniu wyznaczonym do rejestracji  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie po poświadczeniu przez rejestrującego się własnoręcznym podpisem prawdziwości danych  i oświadczeń w obecności pracownika rejestrującego.

 

2. Rejestracja  -  dla osób posiadających ważny podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.

Przy tej formie rejestracji nie jest  wymagana wizyta w urzędzie w celu rejestracji. Do formularza rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Rejestracja osób bezrobotnych posiadających podpis kwalifikowany następuje
w dniu wypełnia formularza i złożenia ważnego podpisu kwalifikowanego po weryfikacji złożonych dokumentów przez pracownika Urzędu. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub braku wymaganych przez Urząd dokumentów, Urząd wezwie osobę do uzupełnienia dokumentów.

Po dokonaniu rejestracji osoby otrzymują na podany podczas rejestracji adres e-mail WEZWANIE:

 • osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych otrzymują wezwanie o terminie zgłoszenia się do urzędu po odbiór decyzji przyznającej zasiłek dla bezrobotnych,
 • osoby bez prawa do zasiłku otrzymują  wezwanie o terminie  wizyty u Pośrednika.

Zasady dotyczące zgłoszenia i rejestracji:

 1. Urząd Pracy w Sochaczewie rejestruje osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu sochaczewskiego oraz osoby nie posiadające żadnego zameldowania i zamieszkujące na terenie powiatu sochaczewskiego.
 2. Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty poświadczające tożsamość, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, uprawnienia i umiejętności, znajomość języków obcych.
 3. Gwarancją prawidłowego przejścia procedury rejestracyjnej jest dokładne czytanie informacji i zaleceń na każdym etapie wprowadzania danych.
 4. Nie dokona się rejestracji osób, które nie zgłoszą się punktualnie na wyznaczoną godzinę,  osoby  te  mogą  ponownie dokonać  rejestracji  przez  Internet  od  dnia następnego.
 5. W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, rejestracja nie będzie dokonana.
 6. Status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych
  w karcie rejestracyjnej w wyznaczonym dniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie
 7. Minimalne wymagania aplikacji służącej do rejestracji internetowej: komputer klasy PC, połączenie z Internetem, przeglądarka internetowa w wersji min: Internet Explorer 9 lub Mozilla Firefox 18,Chrome 24. W przypadku korzystania z innych przeglądarek mogą wystąpić problemy z prawidłowym wyświetlaniem stron.

Aby dokonać rejestracji lub zgłoszenia do rejestracji przez Internet należy kliknąć w poniższy link:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=14280  wybrać jedną z usług:

Zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej

lub

Zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej pracy

 

Następnie wypełnić ankietę

Na podstawie ankiety nastąpi przekierowanie do ścieżki rejestracji.

Jeżeli  nie posiadamy podpisu  kwalifikowanego  lub podpisu potwierdzoney profilem zaufanym ePUAP wybieramy:

Zgłoszenie do rejestracji  w powiatowym urzędzie pracy

 

Jeżeli  posiadamy podpis  kwalifikowany  lub podpis potwierdzoney profilem zaufanym ePUAP wybieramy:

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

 

Pomoc w zakresie obsługi systemu można uzyskać  pod numer tel:

Bezpłatna infolinia: 0 - 800 116 316  w.133 lub (46) 862-24-24 w.133; (46)862-24-55 w.133; (46)862-32-26; w. 133

System został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.praca.gov.pl

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:29:12)
Zredagowana przez: Jadwiga Libera (2015-05-06 13:16:24)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Instrukcja korzystania z portalu 2013-05-24 1.16MB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsochaczew.pl/strona/rejestracja-przez-internet/47