Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenie o naborze wniosków na staż w ramach projektu RPO WM

 

 

 

Oś priorytetowa VIII  Rozwój rynku pracy

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 realizowany przez PUP Sochaczew

pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II)

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że w ramach realizacji  projektu  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II) prowadzony jest nabór wniosków dla Pracodawców zainteresowanych organizacją miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowanych w PUP Sochaczew z ustalonym II profilem pomocy

 

 

I. Warunkiem ubiegania się o zorganizowanie miejsca stażu jest złożenie przez Pracodawcę  wniosku na odpowiednim formularzu oznaczonym znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny oraz z kompletem wymaganych załączników w PUP w Sochaczewie. Druk wniosku do pobrania  w siedzibie Urzędu pokój nr 40 lub na stronie internetowej www.pupsochaczew.pl  w zakładce: Dokumenty do pobrania-Pracodawcy i przedsiębiorcy-Staż  RPO WM).

 

II. Podstawowymi kryteriami doboru organizatorów miejsc odbywania stażu są warunki przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych /Dz. U.  z 2009r. Nr 142, poz. 1160/.

 

III. Złożone wnioski poddane zostaną:

ocenie formalnej:

  • kompletność złożonych dokumentów;
  • druk wniosku na odpowiednim formularzu oznaczonym znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny;
  • nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku  do urzędu skarbowego.

 ocenie merytorycznej:

  • deklaracja zatrudnienia po okresie odbycia stażu;
  • ocena dotychczasowej współpracy z tut. urzędem tj. wywiązywanie się z warunków zawieranych umów;
  • zaproponowany przez organizatora program stażu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru wniosków udzielane  są  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie  ul. Kusocińskiego 11, pokój nr 40,  tel. /046/ 862 33 93 lub 862 24 55, wew. 140

Aktualność dodana przez: Jadwiga Libera (2017-02-10 15:31:04) , zredagowana przez: Jadwiga Libera (2019-01-25 13:00:48)
Data wydarzenia : 2017-02-10
Data publikacji : 2017-02-10

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsochaczew.pl/wydarzenie/215/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-sta%C5%BC-w-ramach-projektu-rpo-wm