Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenie o naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gosporadczej w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu

  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II)

Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

prowadzony jest nabór:

wniosków dla osób bezrobotnych ubiegających się  o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

I. O udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu może ubiegać się osoba bezrobotna w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowana w PUP Sochaczew  z ustalonym I lub II profilem pomocy. Przyznana osobie bezrobotnej jednorazowo kwota nie może przekroczyć 22.000 zł.  

 

 II. Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków jest złożenie w PUP w Sochaczewie pokój nr 40 wniosku na odpowiednim formularzu wraz  z kompletem wymaganych załączników. (Druk wniosku do pobrania w siedzibie Urzędu pokój nr 40 lub na stronie internetowej www.pupsochaczew.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania – Osoby bezrobotne - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej).

III. Termin składania wniosków: od pierwszego do siódmego dnia każdego miesiąca.

 

IV. Złożone wnioski poddane zostaną:

 

ocenie formalnej:

  • kompletność złożonych dokumentów;
  • zgodność z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015r. poz.1041j.t) oraz w Regulaminie PUP Sochaczew dot. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności– zwane dalej dotacją.

 

ocenie merytorycznej:

  • spełnienie kryteriów określonych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;
  • wynik wizji wstępnej lokalu w którym prowadzona będzie działalność.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie ul. Kusocińskiego 11, pokój nr 40, tel. /046/ 862 33 93 lub 862 24 55 wew. 140

 

Aktualność dodana przez: Jadwiga Libera (2017-02-10 15:40:32) , zredagowana przez: Jadwiga Libera (2019-01-25 13:01:08)
Data wydarzenia : 2017-02-10
Data publikacji : 2017-02-10

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsochaczew.pl/wydarzenie/216/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gosporadczej-w-ramach-projektu-rpo-wm