Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenie o naborze wniosków na staż w ramach projektu POWER

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu

 

 pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II)

 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

prowadzony jest nabór wniosków dla Pracodawców zainteresowanych organizacją miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych w wieku 18- 29 lat zarejestrowanych w PUP Sochaczew z ustalonym II profilem pomocy

 

I. Warunkiem ubiegania się o zorganizowanie miejsca stażu jest złożenie przez Pracodawcę  wniosku na odpowiednim formularzu oznaczonym znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój wraz z kompletem wymaganych załą

czników w PUP w Sochaczewie.                          

(Druk wniosku do pobrania  w siedzibie Urzędu pokój nr 40 lub na stronie internetowej www.pupsochaczew.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania-Pracodawcy i przedsiębiorcy - Staż  PO WER).

 

II. Podstawowymi kryteriami doboru organizatorów miejsc odbywania stażu  są warunki przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych /Dz. U.  z 2009r. Nr 142, poz. 1160/.

 

III. Złożone wnioski poddane zostaną:

 

ocenie formalnej:

  • kompletność złożonych dokumentów;
  •  druk wniosku na odpowiednim formularzu oznaczonym znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój,
  • nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku do urzędu skarbowego;

 ocenie merytorycznej:

  • deklaracja zatrudnienia po okresie odbycia stażu,
  • ocena dotychczasowej współpracy z tut. urzędem tj. wywiązywanie się z warunków zawieranych umów;
  • zaproponowany przez organizatora program stażu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru wniosków udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie  ul. Kusocińskiego 11, pokój  nr 40, tel. /046/ 862 33 93 lub 862 24 55, wew. 140

Aktualność dodana przez: Jadwiga Libera (2017-02-10 15:50:00) , zredagowana przez: Jadwiga Libera (2019-01-25 13:02:00)
Data wydarzenia : 2017-02-10
Data publikacji : 2017-02-10

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsochaczew.pl/wydarzenie/217/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-sta%C5%BC-w-ramach-projektu-power