Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenie o naborze na szkolenie

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w związku z realizacją projektu RPO WM  w latach 2017 – 2018  Tytuł projektu: pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II)

w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosków
o skierowanie na szkolenie „ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych z modułem profesjonalnego sprzedawcy”. Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych, kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Będzie obejmować 150 godzin.

 

Szkolenie adresowane jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, dla których został ustalony II profil pomocy. Udział w szkoleniu osób z ustalonym I profilem pomocy tylko w uzasadnionych przypadkach.
W pierwszej kolejności zostaną skierowane osoby:
- długotrwale bezrobotne,
- w wieku 50 lat i więcej,
- z niepełnosprawnościami.

 

Termin naboru kandydatów na szkolenie: od 31.03.2017r. do wyczerpania miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pokoju 34 tut. Urzędu w celu pobrania wniosku o skierowanie na szkolenie grupowe. Wniosek będzie dostępny od dnia 31.03.2017r.

 

Aktualność dodana przez: Jadwiga Libera (2017-03-30 14:28:33) , zredagowana przez: Jadwiga Libera (2019-01-25 13:00:02)
Data wydarzenia : 2017-03-30
Data publikacji : 2017-03-30

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsochaczew.pl/wydarzenie/221/ogloszenie-o-naborze-na-szkolenie