Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Ogłoszenie o naborze na szkolenie - Magazynier z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w związku z realizacją projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie „Magazynier z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych”.

Ogłoszenie o naborze na szkolenie - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w związku z realizacją projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL BASE z modułami  Standard ( S2, S3, S4)”.

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru na szkolenie „Specjalista ds. księgowo-kadrowych z Excelem”

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie informuje, że wstrzymuje od dnia 19.04.2016r. nabór wniosków na szkolenie Specjalista ds. księgowo-kadrowych z Excelem”.

Podsumowanie Targów Pracy

Tegoroczne Targi Pracy organizowane przez nas w dniu wczorajszym w Hotelu „CHOPIN” w Sochaczewie wpisały się w współorganizowany przez Departament  Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Polityki  Społecznej Ogólnoeuropejski Dzień   Pracodawcy, który odbywał się w dniach 04-15.04.2016r. Targi Pracy otworzył Pan Tadeusz Głuchowski wicestarosta, który w swoim  krótkim wystąpieniu powitał wszystkich zebranych.