Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

INFORMACJA O PUBLIKACJI ELEKTRONICZNEGO BIULETYNU INFORMACYJNEGO PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego pod nazwą eBIFRON.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie wg stanu na dzień 30.04.2012 roku.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień  30.04.2011 r. wynosiła – 3977  osób, w tym 1931 kobiet.
W porównaniu do miesiąca poprzedniego liczba bezrobotnych  zmniejszyła się  o 131 osób.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że w terminie od dnia 02 maja 2012 r. do wyczerpania środków prowadzony będzie nabór wniosków dla osób bezrobotnych ubiegających się  o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach realizacji projektu systemowego  pn.  „Dziś osoba bezrobotna, a jutro… człowiek sukcesu zawodowego”

Informacja o projekcie systemowym realizowanym w 2012 roku

Dnia 13 kwietnia 2012 r. podpisany został Aneks do umowy ramowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, jako Instytucją Pośredniczącą II stopnia a Powiatem Sochaczewskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie na realizację projektu systemowego pod nazwą „Dziś osoba bezrobotna, a jutro… człowiek sukcesu zawodowego”.