Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Korespondencja z Urzędem

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP Sochaczew udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca: 

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

Wszelką korespondencję można składać:

  • listownie na adres:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Kusocińskiego 11

96-500 Sochaczew

 

  • osobiście na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu (I piętro pokój 38)
  • pocztą elektroniczną na adres: wash@praca.gov.pl
  • faxem na nr telefonu (46) 862 24 24
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na portalu EPUAP

 

Wszystkie pisma po dekretacji przekazywane są do odpowiednich pod względem merytorycznym komórek organizacyjnych

i tam rozpatrywane.

Strona dodana przez: Maciej Wójcicki (2013-02-18 13:25:24)
Zredagowana przez: Jadwiga Libera (2020-02-17 14:52:03)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://kopia-bip.pupsochaczew.pl/strona/korespondencja-z-urzedem/232