Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Skargi i zażalenia

Skargi i zażalenia

Skargi i zażalenia przyjmuje Dyrektor PUP:

 

  • w poniedziałki w godzinach 10:00-13:00,

     

Skargi i zażalenia w formie pisemnej mogą być również składane na dzienniku podawczym Urzędu

 

 

Załatwianie spraw telefonicznie:

Centrala telefoniczna Urzędu o nr telefonu: (46) 862 24 24  czynna jest od poniedziałku w godzinach 10:00-18:00,  wtorek-piątek 8:00-16:00.

 

 

Terminy załatwiania spraw:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Strona dodana przez: Maciej Wójcicki (2013-02-25 09:15:21)
Zredagowana przez: Marlena Dębicka (2021-04-27 11:58:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsochaczew.pl/strona/skargi-i-za%C5%BCalenia/234