Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020

Projekt realizowany w ramach PO WER 2014-2020

 

 


2016 - 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powecie sochaczewskim (II)

 

          Informacja o projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II)

 

            Dnia 29 kwietnia 2016 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a Powiatem Sochaczewskim- Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie podpisana została umowa nr UDA-POWR.01.01.01-14-0036/16/00  o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy  Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na podstawie niniejszej umowy Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (II)” współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje o projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 17 % osób niepełnosprawnych, 35% osób długotrwale bezrobotnych, 48% osób o niskich kwalifikacjach oraz 43% osób nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych grup docelowych biorących udział w projekcie i zarejestrowanych w PUP Sochaczew.  

 Całkowita wartość projektu wynosi  3 103 771,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 615 858,20 zł.

 

  Ogłoszenie o naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER

Ogłoszenie o naborze wniosków na staż  w ramach projektu PO WER

Regulamin rekrutacji uczestników/uczestniczki do projektu

Ogłoszenie o naborze na szkolenie- ECDL z modułem Profesjonalnego Office Menagera”

Ogłoszenie o naborze na szkolenie - Operator sprzętu do robót ziemnych (koparko-ładowarka wszystkie typy  kl. III, koparka jednonaczyniowa kl. III)”

 Aneks do regulaminu rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu

Strona dodana przez: Jadwiga Libera (2016-02-10 14:06:12)
Zredagowana przez: Jadwiga Libera (2019-01-25 12:54:26)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsochaczew.pl/strona/projekt-realizowany-w-ramach-po-wer-2014-2020/304